Tietosuoja


Tosi On-palvelun tietosuoja – Päivitetty 22.6.2023

 1. Rekisterinpitäjä

Lehtomäen koti ry
Y: 0409903-6
Lehtomäentie 211
73320 NILSIÄ

 1. Rekisteri- ja tietosuojavastaava

Marika Huusko
Lehtomäen koti ry
044 0271 325
marika.huusko@lehtomaenkoti.net

 1. Rekisterin nimi

Tosi On -rekisteri

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsitellään Tosi On -palvelun tuottamiseksi, palveluita koskevaan asiakaspalveluun ja asiakasviestintään sekä palvelun analysoimiseksi ja kehittämiseksi. Lehtomäen koti ry käsittelee henkilötietoja myös oman toimintansa suunnittelemiseen, kuten sen ja yhteistyökumppaneiden sekä asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitamiseen sekä markkinointitarkoituksiin, palveluiden personointiin sekä markkinoinnin kohdentamiseen, käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröityjä koskevia seuraavia tietotyyppejä:
Nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Yhteydenottotapa
Viesti

Rekisteröidyn antamien tietojen ja palvelussa suoritettujen toimien perusteella rekisteröidylle voidaan manuaalisesti kohdentaa markkinointia. Keräämme teknisesti tietoja palvelunkäytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista jäljempänä tarkemmin kuvatusti. Tietojen kerääminen on automaattista. Tällaisia tietoja ovat:

IP-osoite (ja sijaintimaa), laitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot, paikkatiedot tukiasema-, WLAN- tai GPS-paikannuksen perusteella (erillisen suostumuksen perusteella), käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, Toimet ja niiden ajat palveluissa (kuten palveluissa katseltujen ohjelmien tiedot tai käytetyt sivustot ajankohtineen), Palveluun ohjannut sivusto ja sivusto, johon palvelusta on siirrytty, palvelin ja verkkotunnus. Jos käyttäjä liittää käyttäjätilinsä kolmansien osapuolten palveluihin, kuten Facebook, Instagram tai muu sosiaalisen median palvelu, saamme kyseisestä palvelusta liittymisen yhteydessä ilmoitettuja tietoja.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse Tosi On –palvelun välityksellä. Palveluun kuuluu  mobiiliapplikaatiot iOS- ja Android-mobiilikäyttöjärjestelmille. Henkilötietojen päivitykseen voidaan käyttää julkisia hakemistoja.

 1. Tietojen luovutus

Lehtomäen koti ry voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Lehtomäen koti ryn valikoiduille yhteistyökumppaneille palveluiden tuottamiseksi.

Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity on antanut tähän yksiselitteisen suostumuksensa. Yhteistyökumppanit eivät saa luovuttaa näitä tietoja edelleen.

Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai toimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös muille kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa esimerkiksi kytkemällä palvelu kolmansien osapuolten palveluihin, kuten sosiaalisen median palveluihin tai muutoin.

Henkilötietoja ei käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

 1. Tietojen säilytys

Lehtomäen koti ry säilyttää henkilötietoja vain sen ajan, kuin on tarpeen Tosi On tarjoamiseksi rekisteröidyille.

Lehtomäen koti ry säilyttää tallentamiaan henkilötietoja haluamansa ajan tai kunnes rekisteröity poistaa käyttäjätilinsä Tosi On -palvelusta tai muulla tavoin ilmoittaa Lehtomäen koti rylle lopettaneensa palvelun käytön.

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Palvelimet sijaitsevat EU-alueella ja ovat jatkuvassa seurannassa. Saamme viipymättä tiedon mahdollisista tietoturvaloukkauksista ja ilmoitamme niistä välittömästi tiedon saatuamme asianosaisille.

 1. Rekisterin suojaus

Lehtomäen koti ry käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilötietojen hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta. Tallennamme henkilökohtaiset tietosi suojatuille palvelimille, jolloin vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää näissä palvelimessa olevia tietoja. Lehtomäen koti ry voi myös suojella käyttäjän henkilötietoja hyödyntäen Secure Sockets Layer (“SSL”) tai muuta vastaavaa salaustapaa.

 1. Evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää evästeitä Lehtomäen koti ry -palvelun toteuttamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tai muulle laitteelle lähetettävä ja tallentuva tekstitiedosto. Evästeitä käytetään sovelluksen käytön helpottamiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeiden avulla voidaan myös arvioida sovelluksen käyttöä ja palveluiden markkinointia. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Myös analyysipalvelut, kuten Google Analytics, käyttävät evästeitä analyysien tuottamiseen ja käyttäjänhallintaan. Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojaselosteita ja käyttöehtoja, eikä Lehtomäen koti ry vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit. Suosittelemme tutustumaan kyseisten kolmansien osapuolten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojalausekkeisiin.

 1. Sinun oikeutesi

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Toimitamme tiedot lain edellyttämässä muodossa.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista
Sinulla on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista
Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä
Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme. Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa suostumus
Jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.
Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja oikeus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 1. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Lehtomäen koti ry voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen tai hyväksytämme uudet ehdot niiden käyttöönoton yhteydessä.